Privacy en klachten reglement

Klachten en Privacyregels Doorpakkers 
 
Doel en verantwoordelijkheid
1.    Als adviseurs/coaches ondersteunen wij je bij het realiseren van je eigen persoonlijke en bedrijfsdoelen.
2.    Onze uitgangspunten zijn: zelfstandigheid en gelijkwaardigheid.  
3.    Deze uitgangspunten betekenen dat het doel van de ondersteuning van de adviseurs van Doorpakkers is om mensen en bedrijven te stimuleren zo optimaal mogelijk te functioneren, met behulp van onze specialistische kennis.
4.     Als klant ben je verantwoordelijk voor jezelf en alle zakelijke en beroepskeuzes. Je hebt recht op een zo eerlijk mogelijke, volwassen en zakelijke feedback.
5.    In het dienstverleningsproces ben je als klant ‘mede producent’.
6.    Ons dienstverleningsproces start daarom altijd met een eerste kennismaking en een advies- begeleidingsvoorstel, waardoor vanuit beide kanten bekeken kan worden of wij meerwaarde aan jouw doelen kunnen realiseren.
 
Tevredenheid
7.    Onze stelregel is: ‘Ben je tevreden zegt het anderen bent je ontevreden zeg het ons!’
8.    Je kunt je eventuele ontevredenheid dan ook graag direct aan ons meedelen. Wij nemen deze zeer serieus en zullen met je naar oplossingen zoeken.
9.    Betaal je als directe klant zelf de rekening, dan heb je nog een extra ‘machtsmiddel’ om eventuele (on)tevredenheid te uiten in klinkende munt. Het dienstverleningsproces is echter een inspanningsverbintenis. Is de inspanning geleverd, dan dient ook betaling plaats te vinden.
10. Wordt je rekening betaald door een derde, onze indirecte klant, dan vinden wij het nog belangrijker, dat je eventuele ontevredenheid en klachten met óns deelt.
11. Wij zullen altijd eerst in communicatie met jou en daarna pas met de indirecte klant problemen trachten op te lossen.
 
Privacy
12. Na de eerste kennismaking ontvang je een mondeling of schriftelijk voorstel voor advies/begeleiding. Van elk gesprek kun je, indien gewenst, een kort gespreksverslag ontvangen. Aan het eind van het traject een eindadvies.
13. Aan geen enkele andere partij wordt informatie gegeven over uw advies- begeleidingstraject en het besprokene, dan na jouw toestemming.
 
Doorpakkers  Amsterdam 1 januari 2013
seemly